Yritys

Nordic Medicine and Wellness – yhdistää hoivan ja datan.

Medwell on syntynyt vastauksena terveydenhuollon ammattilaisten tarpeeseen saada luotettavaa oppia lääkkeistä, niiden käyttämisestä ja lääkkeisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta.

Terveydenhuollon johdolle tuotamme tietoa osaamisen tasosta, jotta lääkeosaamisen ja lääkitykseen liittyvien prosessien johtaminen ja kehittäminen mahdollistuu. Tieto osaamisesta on tärkeää, sillä ilman tietoa lääkeosaamisen nykytasosta ja haasteista tapahtuu kehittäminen sokkona.

MedWellin tiimiin on kertynyt yhteensä lähes sadan vuoden kokemus lääkealan ammattilaisten erilaisista koulutuksista ja valmennuksista. Kertynyt kokemus on opettanut meitä ymmärtämään syvällisesti terveydenhuollon ammattilaisten haasteita, tarpeita ja toiveita. Aiemmin olemme kehittäneet ratkaisuja esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen ja hoitajien lääkeosaamisen kehittämiseen, mutta näitäkin syvempi tieto ja tarve opille on osoittautunut tarpeelliseksi. Haasteita, tarpeita ja toiveita olemme käyneet systemaattisesti läpi perustamisestamme vuodesta 2016 lähtien ja nyt vastauksemme haasteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin on tiivistetty Lääkeakatemiaan.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on tieto suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten korkeasta osaamisesta. Halumme on tuottaa kaikki palvelumme sydän edellä, olimmepa sitten valmentamassa yliopistolla, apteekilla tai hoivakodilla. Valmennustemme keskustelevassa ilmapiirissä ammattilaiset saavat tukea ja tietoa toteuttaa terveydenhuollon asiakkaiden parempaa lääkehoitoa ja organisaatioiden johto saa tietoa ja työkaluja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Medwell Oy konsepti koostuu kahdesta liiketoimintaosasta

LÄÄKEAKATEMIA:
Kouluttaa ja mittaa terveydenhuollon henkilöstöä
lääkeosaamiskärjellä. Alla olevasta linkistä voi tutustua demokurssiin:
https://laakeakatemia.vuolearning.fi/login/laakeakatemian-insuliini-demokurssi

INTERAKTIOSOVELLUS:
Täällä kuluttaja voi testata lääkkeiden, vitamiinien ja ns.
vapaakaupan tuotteiden sekä esim. alkoholin vaikutuksen
lääkkeisiinsä. Kuluttajalla on mahdollista myös uusia reseptinsä
tätä kautta nopeasti sekä ottaa yhteyttä lääkäriin, apteekkiin sekä
mahdollisesti myös fysioterapeuttiin tai psykologiin. (under construction yet)