Lääkeakatemia

Lääkeakatemiassa opiskelu on tavoitteellista ja mittaroitua, ja aina organisaatiokohtaisesti räätälöityä.

Lääkeakatemiassa tehdään

  • kliinistä tutkimusta ja toteutetaan Real World Data survey’jä
  • mitataan organisaatioiden lääkeosaamista
  • valmennetaan lääkeosaamista käytännöstä lähtien

Tutustu Lääkeakatemiaan tarkemmin osoitteessa https://laakeakatemia.fi (under construction)

 

Varmista hoivakodin lääkitysosaaminen ja asukkaan entistä turvallisempi arki

Lääkitysosaamisen puutteet aiheuttavat vaaratilanteita hoivakodeissa. Lääkityspoikkeaminen taustalla ovat usein osaamiseen ja prosesseihin liittyvät haasteet.

Lääkeakatemian avulla hoivakodin johto varmistaa, että

  • Hoitajat osaavat seurata lääkehoidon vastetta ja tunnistavat asiakkaiden lääkitysongelmia
  • Havainnot osataan kirjata ja kommunikoida asiakkaille, omaisille, kollegoille ja lääkäreille
  • Hoitajat tuntevat organisaation lääkehoitoprosessit, asiakkaan tyypilliset lääkehoitoketjut ja niihin liittyvät haasteet
  • Hoitajat tuntevat ja osaavat hyödyntää moniammatillista osaamisverkostoa

Lääkeakatemian tyytyväisiin asiakkaisiin kuuluu mm. Helsingin Seniorisäätiön hoivakodit, jotka ovat tunnettuja korkeasta osaamisestaan ja hyvästä hoivasta.

Tutustu Lääkeakatemiaan hoivademossa.

 

Lääkeakatemia apteekin palveluksessa

Lääkeakatemiassa apteekin
lääketietämys jalostuu suunnitelmallisesti
näkyväksi ja mitattavaksi osaamiseksi asiakaskohtaamisissa.

Lääkeakatemian avulla apteekin johto

  • varmistaa suunnitelmallisesti ja jatkuvasti apteekin ydinosaamisen korkean tason
  • seuraa henkilöstön osaamisen kehittymistä
  • innostaa henkilökuntaa

Tutustu Lääkeakatemiaan apteekin demossa.

https://laakeakatemia.vuolearning.fi/login/laakeakatemian-insuliini-demokurssi