YKSITYISYYSSUOJA, ASIAKASREKISTERI JA REKISTERISELOSTE:

Nordic Medicine and Wellness Oy säilyttää kaikki asiakastiedot turvallisesti eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Ohessa Suomen henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:  Nordic Medicine and Wellness Oy rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Leni Kuivaniemi tel. +358504611132

Rekisterin nimi: Nordic Medicine and Wellness Oy asiakasrekisteri. Henkilötietojen käyttötarkoitus: asiakas- ja palvelusuhteen hoito, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Tiedot jotka on tallennettu asiakasrekisteriimme, ovat ne tiedot, jotka asiakas itse antaa rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä. Asiakastietoja täyttäessäsi hyväksyt, että me talletamme ne ja käytämme niitä yllämainittuihin tarkoituksiin. Mikäli hyväksyt rekisteröityessä kohdan haluan uutiskirjeenne sähköpostilla, voimme lähettää viestejä koskien toimintaamme tai tuotteitamme.

Rekisterin sisältämät tiedot: etunimi, sukunimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, fax-numero, ja sähköpostiosoite.

Palvelun käyttäjätiedot: rekiströitymispäivämäärä, viimeinen kirjautuminen ja ostotilaukset.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus: tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle.

Tietosuoja ja rekisteriseloste (GDPR)

Nordic Medicine and Wellness Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa Sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja ei-henkilökohtaisia tietoja keräämme, ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja kerätä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan: käyttäjätilien ja – profiilien luomiseen ja ylläpitoon; maksuliikenteen hoitamiseen; Palveluiden käyttämiseen, ylläpitoon, muokkaamiseen ja kehittämiseen; Käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen Käyttäjille; viestinnän mahdollistamiseen Palveluissa; sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin ymmärtääksemme paremmin mieltymyksiäsi ja tarjotaksemme parempia palveluita. Nordic Medicine and Wellness Oy noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaan sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Nordic Medicine and Wellness Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Nordic Medicine and Wellness Oy henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kerättävät tiedot ja tietolähteet

Keräämme tietoja useista luokista ja lähteistä:

  1. Tietoja, jotka Käyttäjä antaa
  2. Teknisesti kerätyt tiedot
  3. Palveluiden käyttämisestä kolmansien osapuolten antamat tiedot (kuten sosiaalinen media), jotka liittyvät palveluihin.

Keräämme tietoja, jotka annat meille esimerkiksi rekisteröityessäsi palveluiden käyttäjäksi tai käyttäessäsi palveluita. Tällaisia tietoja voivat olla nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, henkilötunnus ja kieli. Keräämme myös tietoja koskien koulutuksiin osallistumisista ja osaamistasoa Palveluissa. Kehittääkseen palveluita Nordic Medicine and Wellness voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, kerätäkseen ja käyttääkseen ei-henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; vieraillut sivut; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän; sekä laitteen tiedot. Nordic Medicine and Wellness voi ottaa käyttöön ominaisuuden mainosten sisällyttämiseksi palveluihin, ja voi käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa teknologiaa tietojen keräämiseksi palveluista. Tällainen mainonta voi perustua käyttäjäprofiilin tietoihin kohdennettujen mainosten tarjoamiseksi, ja tällainen mainonta voi tulla myös ulkopuolisilta mainosverkostoilta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käyttämällä Palveluita annat tietoja itsestäsi Nordic Medicine and Wellness Oy:lle. Palveluiden käyttöön liittyen, kuten kommunikoimalla Palveluiden sisällä, saatat antaa tietoja itsestäsi myös muille käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat julkisesti muiden käyttäjien nähtävillä, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Nordic Medicine and Wellness ei vastaa mistään sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka päätät itse tuoda julki palveluiden sisällä. Nordic Medicine and Wellness ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman Sinun hyväksyntääsi, pois lukien sellaisten erityisten ohjelmien tai ominaisuuksien käyttö, joiden käyttöön sinulla on mahdollisuus osallistua tai olla osallistumatta.

Nordic Medicine and Wellness ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojasi voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan Palveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Nordic Medicine and Wellness Oy:n sähköpostimarkkinointiin. Nordic Medicine and Wellness voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Nordic Medicine and Wellness voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita.

Nordic Medicine and Wellness Oy:lla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi  Nordic Medicine and Wellness Oy:lle. Nordic Medicine and Wellness ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.  Nordic Medicine and Wellness voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Nordic Medicine and Wellness voi jakaa Käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos  Nordic Medicine and Wellness Oy:n tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. Sinua koskevia tietoja taikka anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille, julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille. Käyttämällä Palveluita tiedostat ja hyväksyt, että Nordic Medicine and Wellness Oy:n palveluiden palvelin voi sijaita tai voidaan sijoittaa Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja tietojasi voidaan tämän vuoksi siirtää näiden alueiden ulkopuolelle. Nordic Medicine and Wellness noudattaa tällaisissa siirroissa ja tietojen ylläpidossa Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä sekä tätä Tietosuojakäytäntöä.

Rekisterin suojaus

Henkilörekisteriä ylläpidetään erillisen palveluntuottajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Nordic Medicine and Wellness Oy:lle, sen työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille, joille Nordic Medicine and Wellness Oy ole antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Nordic Medicine and Wellness Oy on antanut nimenomaisen valtuutuksen. Vaikka Nordic Medicine and Wellness Oy tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Ahlsport tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden.  Nordic Medicine and Wellness Oy voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Nordic Medicine and Wellness Oy on mahdollista käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen kävijöitä, heidän Palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen Palveluita edelleen.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sen seurauksella, että osa Palveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Nordic Medicine and Wellness Oy voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja. Tällaiset seurantatyökalut voivat muuttaa laitteesi asetuksia tai säätöjä. Palvelut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa Nordic Medicine and Wellness Oy voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia Palveluihin, ja nämä mainokset saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Nordic Medicine and Wellness Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva Henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannaltavirheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.  Nordic Medicine and Wellness Oy tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Nordic Medicine and Wellness Oy:n mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Nordic Medicine and Wellness Oy voi edelleen lähettää asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Palveluiden tarjoamista tai Nordic Medicine and Wellness Oy:n liiketoimia.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Nordic Medicine and Wellness Oy voi yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään Nordic Medicine and Wellness Oy internetsivustolle, ja tästä syystä käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti tarkistamaan kyseinen sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman nimenomaista hyväksyntään.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Nordic Medicine and Wellness Oy:n seuraava yhteistyötietoja käyttäen:

Nordic Medicine and Wellness Oy
Y-tunnus: 2764111-5
Osoite: Huhdantie 7A, 16300 Orimattila
Sähköposti: info@medwell.fi


Copyright (c) Nordic Medicine and Wellness 2018, All Rights Reserved.
info@medwell.fi
tel.+358504611132
Osumalaskuri: 153430
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän